Announcements
 
masters – Efecte Casimir en Cosmologia
22/12/2009
 
Requisits: Projecte de Final de Carrera
Descripció: Posta al dia sobre el tema, recerca bibliogràfica, càlcul d’alguna configuració específica

Read more
Generalitat de CatalunyaUniversitat de BarcelonaUniversitat Autònoma de BarcelonaUniversitat Politècnica de CatalunyaConsejo Superior de Investigaciones CientíficasCentres de Recerca de Catalunya