Job Opportunities
 
Enginyer/a de telecomunicacions [NOT TRANSLATED]
 
Area of job
Type of job
Date
Deadline
22/07/2016
 
Description:
Tasques a realitzar: tractament de dades GNSS-R en aplicacions d’observació de la terra i redacció d’informes tècnics.

Lloc de treball: Campus nord UPC

Contracte d’obra o servei de setembre a desembre de 2016

Interessats enviar CV al professor Adriano Camps (camps@tsc.upc.edu)

Data límit per recepció de CV’s 22/07/16 [NOT TRANSLATED]
Generalitat de CatalunyaUniversitat de BarcelonaUniversitat Autònoma de BarcelonaUniversitat Politècnica de CatalunyaConsejo Superior de Investigaciones CientíficasCentres de Recerca de Catalunya