Job Opportunities
 
Enginyer/a electrònic/a [NOT TRANSLATED]
 
Area of job
Type of job
Date
Deadline
30/08/2016
 
Tasques a realitzar: “Disseny de panells solars i sistemes d’alimentació escalables per a petits satèl·lits”

Lloc de treball: Campus nord UPC

Contracte per obra o servei a temps parcial (22,5 hores/setmana) inici 15/09/2016 i durada 11 mesos

Interessats enviar CV al professor Adriano Camps (camps@tsc.upc.edu)

Data límit per recepció de CV’s 31/08/16 [NOT TRANSLATED]
Generalitat de CatalunyaUniversitat de BarcelonaUniversitat Autònoma de BarcelonaUniversitat Politècnica de CatalunyaConsejo Superior de Investigaciones CientíficasCentres de Recerca de Catalunya