Job Opportunities
 
Job Offer: Físic [NOT TRANSLATED]
 
Area of job
Type of job
Date
Deadline
22/09/2014
 
Contracte:
  • temporal
Projecte:
  • simulacions numèriques cosmològiques del medi intergalàctic i d’espectres d’absorció Lyman alfa.
Requeriments:
  • Grau o llicenciatura en física
Es prioritzaran els candidats que tinguin experiència en treballar amb simulacions cosmològiques, incloent hidrodinàmica, i en l’anàlisi d’espectres d’absorció de quàsars.

Candidatura:
Els candidats interessats envieu el vostre CV i carta de motivació al professor Jordi Miralda ( jordi.miralda@gmail.com) abans del 22 de setembre de 2014. [NOT TRANSLATED]
Generalitat de CatalunyaUniversitat de BarcelonaUniversitat Autònoma de BarcelonaUniversitat Politècnica de CatalunyaConsejo Superior de Investigaciones CientíficasCentres de Recerca de Catalunya