Job Opportunities
 
Job Offer: Enginyer Tècnic [NOT TRANSLATED]
 
Area of job
Type of job
Date
Deadline
10/10/2014
 
Requeriments:
  • Enginyeria tècnica de telecomunicacions, especialitat en sistemes de telecomunicació
Tasques a desenvolupar:
  • Contribuir al desenvolupament, testatge i documentació d’un sistema d’enregistrament de dades d’alta velocitat
  • Col·laborar en la preparació i execució de campanyes instrumentals
Contracte:
  • El contracte tindrà una durada de tres mesos. Possibilitat de pròrroga.
Sol·licituds:
  • Els candidats interessats envieu el vostre CV i altra informació rellevant al Dr. Serni Ribó (ribo@ice.cat) abans del 10 d’octubre de 2014

Application deadline: 2014-10-10

Documentation to enclose: CV i informació rellevant [NOT TRANSLATED]
Generalitat de CatalunyaUniversitat de BarcelonaUniversitat Autònoma de BarcelonaUniversitat Politècnica de CatalunyaConsejo Superior de Investigaciones CientíficasCentres de Recerca de Catalunya