Job Opportunities
 
Job Offer: Investigador postdoctoral per a projecte de modelització de l’activitat estel·lar per a la detecció i caracterització de planetes de tipus terrestre [NOT TRANSLATED]
 
Area of job
Type of job
Date
Deadline
15/10/2014
 
Requeriments:
  • Doctor en física
  • Coneixements de programació i d’eines estadístiques per a la modelització de dades
Tasques a desenvolupar:
  • Elaboració i explotació científica d’eines per a la modelització dels senyals d’activitat estel·lar en sèries temporals fotomètriques i espectroscòpiques
  • Participació en campanyes d’observació per a l’obtenció de dades d’estrelles actives
Contracte:
  • El contracte tindrà una durada d’un any a mitja jornada (20h/setmana).
Sol·licitud:
  • Els candidats interessats envieu el vostre CV al Dr. Ignasi Ribas (iribas@ice.cat) abans del 15 d’octubre de 2014.
Application deadline: 2014-10-15

Documentation to enclose: CV
[NOT TRANSLATED]
Generalitat de CatalunyaUniversitat de BarcelonaUniversitat Autònoma de BarcelonaUniversitat Politècnica de CatalunyaConsejo Superior de Investigaciones CientíficasCentres de Recerca de Catalunya