Job Opportunities
 
Job Offer: Enginyer Superior [NOT TRANSLATED]
 
Area of job
Type of job
Date
Deadline
27/10/2014
 
Requeriments:
  • Enginyeria de telecomunicacions o informàtica
  • Experiència en programació d’algorismes de compressió d’imatges
  • Es valorarà un bon coneixement de l’algorisme DWT
  • Bons coneixements de programació en llenguatge C
  • Bon nivell d’anglès (lectura i escriptura)
Tasques a desenvolupar:
  • Implementació, proves i documentació d’un mòdul software de compressió d’imatges (monocrom i color, amb i sense pèrdues) basat en l’algorisme DWT
Contracte:
  • El contracte tindrà una durada inicial de tres mesos a jornada complerta. Possibilitat de pròrroga.
Sol·licituds:
  • Els candidats interessats envieu el vostre CV i altra informació rellevant a la Sra. Pilar Montes (pilar@ieec.cat) abans del 27 d’Octubre de 2014

Application deadline: 2014-10-27

Documentation to enclose: CV i informació rellevant
[NOT TRANSLATED]
Generalitat de CatalunyaUniversitat de BarcelonaUniversitat Autònoma de BarcelonaUniversitat Politècnica de CatalunyaConsejo Superior de Investigaciones CientíficasCentres de Recerca de Catalunya