Job Opportunities
 
Vacant departament de comunicació [NOT TRANSLATED]
 
Area of job
Type of job
Date
Deadline
21/11/2014
 
Requeriments:
 • Grau en Ciències o Enginyeria
 • Màster en comunicació o equivalent
 • Nivell alt de català, castellà i anglès
Tasques a desenvolupar:
 • Redacció de notes de premsa
 • Manteniment dels continguts de la pàgina web institucional
 • Relacions amb els mitjans de comunicació
 • Imatge corporativa
 • Elaboració de la memòria anual
Condicions:
 • Contracte a temps parcial o total
 • Salari a convenir
Sol·licituds:
 • Els candidats interessats envieu el vostre CV a la Sra. Pilar Montes (pilar@ieec.cat) abans del 21 de novembre de 2014
Application deadline: 2014-11-21

Documentation to enclose: CV
[NOT TRANSLATED]
Generalitat de CatalunyaUniversitat de BarcelonaUniversitat Autònoma de BarcelonaUniversitat Politècnica de CatalunyaConsejo Superior de Investigaciones CientíficasCentres de Recerca de Catalunya