Job Opportunities
 
SUMMER GRANTS 2015 FOR RESEARCH TRAINING
 
Area of job
Type of job
Date
Deadline
15/04/2015
 
Description
El grup Gaia del Dept d’Astronomia i Meteorologia, Universitat de Barcelona, Institut de Ciències del Cosmos, Institut d’Estudis Espacials de Catalunya convoca DUES beques per als mesos de juliol-setembre per a la formació en recerca.

Les beques estan dirigides a alumnes dels darrers cursos del grau de Física o doble titulació de Física-Matemàtiques, que hagin cursat l’assignatura d’Astronomia Observacional o que puguin acreditar coneixements equivalents.

Durant el període de la beca es desenvoluparà un projecte de recerca relacionat amb els temes d’investigació del grup. El grup Gaia està involucrat en la missió espacial del mateix nom que té per objectiu la mesura de posicions, moviments, paral·laxis i propietats físiques de mil milions d’estrelles de la nostra Galàxia. Es va llançar al desembre de 2013 i actualment és en fase operacional, fase que dura 5 anys. Els projectes a desenvolupar estan relacionats amb la preparació de l’explotació científica d’aquestes dades.

La remuneració és de 700 euros bruts mensuals.

Les persones interessades han d’enviar un curriculum, una còpia de l’expedient acadèmic i un full expressant el seu interès per la beca a Susanna Bascón sbascon@am.ub.es abans del 15 d’abril de 2015.

La concessió es resoldrà el 30 d’abril de 2015.

Per a més informació, contacteu amb: Jordi Torra, Carme Jordi, Xavier Luri o Francesca Figueras
Barcelona, 24 [NOT TRANSLATED]
Generalitat de CatalunyaUniversitat de BarcelonaUniversitat Autònoma de BarcelonaUniversitat Politècnica de CatalunyaConsejo Superior de Investigaciones CientíficasCentres de Recerca de Catalunya