Job Opportunities
 
Enginyer de Telecomunicacions amb coneixements de nanosatèl.lits (CubeSats) [NOT TRANSLATED]
 
Area of job
Type of job
Date
Deadline
28/09/2015
 
Description
Enginyer de Telecomunicacions amb coneixements de nanosatèl.lits (CubeSats) i experiència en desenvolupament d’eines de simul.lació de missions.

Treball a realitzar: “Fer estudi de viabilitat de sistemes AIS (Automatic Identification Systems) i imatgeria TIR (Thermal Infra Red) per a CubeSats”

Contracte a temps complet amb inici l’ 01/10/2015 i durada de 3 mesos

Interessats enviar CV a camps@tsc.upc.edu abans del 28/09/15 [NOT TRANSLATED]
Generalitat de CatalunyaUniversitat de BarcelonaUniversitat Autònoma de BarcelonaUniversitat Politècnica de CatalunyaConsejo Superior de Investigaciones CientíficasCentres de Recerca de Catalunya