Staff Directory.
 


Last name First name Employer Workplace Role Email
@ieec.cat
Isern Vilaboy Jordi CSIC CSIC Faculty isern
Iwasawa Kazushi UB UB Faculty
Generalitat de CatalunyaUniversitat de BarcelonaUniversitat Autònoma de BarcelonaUniversitat Politècnica de CatalunyaConsejo Superior de Investigaciones CientíficasCentres de Recerca de Catalunya